Jaarverslag 2016

In 2016 heeft Bibliotheken Noord Fryslân grote stappen gezet om de beoogde prestaties te behalen. Zo zijn er Digi-Taalhuizen gestart, huisvesting en inrichting verbeterd, er is een activiteitenprogramma opgezet en succesvol uitgevoerd, de leenvoorwaarden zijn sterk verbeterd, er zijn diverse contracten gesloten met basisscholen en nog veel meer...

2016 in cijfers

In 2016 heeft Bibliotheken Noord Fryslân rond de 36.000 leden in hun werkgebied. Dit betekent dat 1 op de 5 inwoners uit het werkgebied lid is van de Bibliotheek. Gezamenlijk leenden zij ongeveer 130.000 exemplaren. Ten opzichte van 2015 is dit een daling van 8,1%. Uit cijfers blijkt wel dat er een groei is in de leeftijd tot en met 12 jaar en in de leeftijdscategorie vanaf 65 jaar. 

Digitale Bibliotheek

Met de Digitale Bibliotheek sluit BNF aan bij de ontwikkelingen in de wereld en de ontwikkeling van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij. Het doel is dat de bibliotheek deel uitmaakt van het persoonlijk netwerk van de inwoners. In 2016 heeft de Digitale Bibliotheek de zichtbaarheid vergroot op facebook. Het aantal fans is verdubbeld ten opzicht van 2015. 

Formulebibliotheek

De Formulebibliotheek is een landelijk winkelconcept voor bibliotheken. Het idee is de bezoeker te verleiden en te verrassen. De collecties worden gepresenteerd in werelden die aansluiten bij het zoekgedrag van onze leden.In de bibliotheken is daarnaast veel aandacht voor laaggeletterheid en digitale vaardigheden. De bibliotheek speelt een belangrijke rol in het voorkomen van een tweedeling in de maatschappij tussen hen die wel en niet mee (kunnen) doen. In 2016 zijn we gestart met een activiteitenprogramma, zijn diverse huisvestingen verbeterd en is er druk gewerkt aan het invoeren van Digi-Taalhuizen. 

Educatieve Bibliotheek

Achterstanden op het gebied van laaggeletterdheid en mediawijsheid worden vooral in de eerste levensjaren opgedaan. Daarom kiest de Educatieve Bibliotheek van BNF voor een volwaardig programma en aanbod in de voorschoolse educatie en op basisscholen. In 2016 is er hard gewerkt aan relatiebeheer en zichtbaarheid.