Een Leven Lang Leren dat is wat wij stimuleren, ongeacht de achtergrond, leeftijd en het vaardigheidsniveau van de inwoners. Daarmee willen we iedereen gelijke kansen op ontwikkeling geven. Dit doen we door het uitlenen van boeken, maar ook door het aanbieden van vele workshops, activiteiten, lezingen en spreekuren.

Wij gaan ervoor zorgen dat wij het centrum zijn waar je als volwassene kan ontwikkelen en ontplooien. Als bibliotheek worden we een logische partner op het gebied van non-formele educatie en sluiten we aan bij de nieuwe programmalijn van de KB (Koninklijke Bibliotheek), een Leven Lang leren.

Hier gaan wij aan werken: 

• Wij onderzoeken hoe we het aanbod van de Volksuniversiteit gaan integreren in ons activiteitenprogramma
• Wij bieden een breed aanbod met minimaal 100 activiteiten, die aansluiten bij de wensen van Noord Fryslân
• Het activiteitenprogramma trekt jaarlijks minimaal 2500 deelnemers en de deelnemers zijn meer dan tevreden.