Wij gaan ons inzetten voor een groeiende groep Nederlanders die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of computeren. Taalvaardigheid en digitale vaardigheden zijn onmisbaar om te participeren in de maatschappij. 

Door het verbreden van onze Digi-Taalhuizen naar Digi-Taalhuis Plus en het organiseren van spreekuren, bijeenkomsten en workshops gaan wij de inwoners van Noord Fryslân leren om zelfredzaam te zijn.

Daarnaast gaan wij op zoek naar een passend aanbod voor de werkgevers in onze regio om hun eigen werknemers vaardiger te maken. 

Hier gaan wij aan werken: 

• 350 nieuwe deelnemers voor het Digi-Taalhuis
• Ondersteuning van digitale vaardigheden aan 500 burgers 
• Actief met het bedrijfsleven de doelgroep vinden, stimuleren en ondersteunen