Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem. Achterstanden op het gebied van lezen, schrijven en mediawijsheid worden vooral in de eerste levensjaren opgedaan. Wij gaan ons hiervoor sterk maken door de inzet van een BoekStart-coach.

Een bibliotheekmedewerker wordt binnen een consultatiebureau actief om met name laagtaalvaardige gezinnen te informeren over het belang van (voor)lezen en het BoekStart-programma. 

Niet alleen door het voorlezen te stimuleren, maar ook door het leesplezier van kinderen en jongeren te bevorderen, gaan wij de strijd aan tegen laaggeletterdheid. Dit doen we door een volwaardig programma en aanbod voor iedereen van 0 tot 101 jaar.

Naast lezen zetten wij als bibliotheek in op digitale vaardigheden. Wij gaan dit faciliteren door in meerdere vestigingen een CoderDojo of Micro:bit activiteit te organiseren. 

Hier gaan wij aan werken:

• We bereiken 1250 vmbo-leerlingen met leesbevorderende activiteiten.
• We bereiken 9000 leerlingen (van 14.000) met de aanpak de Bibliotheek op school
• We breiden samen met Kabelnoord de activiteit rondom Micro:bit en CoderDojo uit naar meerdere vestigingen. 
• Wij investeren in digitale geletterdheid voor jeugd en volwassenen.