Digitale vaardigheden, zoals basiskennis over ict, het kunnen beoordelen van betrouwbaarheid van informatie, mediawijsheid en het begrijpen hoe computers werken, zijn nu al onmisbaar en worden in de nabije toekomst alleen maar belangrijker. 

Wij willen de inwoners van Noord-Fryslân digitaal vaardiger maken. Voor de jeugd gaan wij ons huidige aanbod rondom Micro:bit en CoderDojo verder uitbreiden naar meerdere vestigingen. Daarnaast wordt het Digi-Taalhuis verbreed met een Digi-Taalhuis Plus.

Volwassenen én jeugd kunnen straks gebruik maken van het Digi-Taalhuis Plus. In het Digi-Taalhuis Plus bieden we verschillende workshops, cursussen en begeleiding aan. Dat kan zijn op het gebied van privacy, programmeren of het zoeken van informatie, zoals de gratis computercursus Kennismaken met de Computer. Maar ook dat we ruimte en materiaal, zoals een 3D printer, beschikbaar stellen om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van ideeën.