Beleidsplan Bibliotheken Noord Fryslan 2015-2018

Onze maatschappij verandert. De revolutie die we doormaken op het gebied van informatie en technologie heeft grote impact op de maatschappij en dus ook op de openbare bibliotheek. Net als de huidige ombouw van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij.

De fusie tussen de bibliotheekorganisatie in Noord-Oost en Noord-West Fryslân van juli 2014 daar bij opgeteld, zagen we genoeg redenen om de positie van nieuwe organisatie Bibliotheken Noord Fryslân in de digitale participatiemaatschappij te herijken.

Wat willen we:
De bibliotheek wil het maatschappelijk hart van de samenleving zijn. Met mooie bibliotheken, boeiende collecties en gunstige leenvoorwaarden. Boetevrij en met veel activiteiten. Met 15.000 e-books. Met bibliotheken op scholen. Met aandacht voor iedereen: van 0 – 101 jaar. Voor inwoners die problemen hebben met lezen en schrijven; of met de digitale wereld. Met gastvrije en deskundige medewerkers. Door samenwerking met andere organisaties. En door goede communicatie met alle inwoners, in de bibliotheek en via Facebook, website en nieuwsbrieven.