Gift, erfenis of donatie

Als lid van de Bibliotheek steunt u onze organisatie. En daar zijn wij ontzettend blij mee. Er zijn meer mogelijkheden om de Bibliotheek te steunen, bijvoorbeeld met een extra bijdrage in de vorm van een gift, sponsordonatie of erfenis.

Met uw bijdrage kunnen wij een veelzijdige collectie voor jong en oud in stand houden. Daarnaast zorgen we als openbaar toegankelijke instelling dat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen. Door boeken, maar ook door workshops en lezingen. Tijdens zulke bijeenkomsten, maar ook dagelijks aan de leestafel kunnen burgers elkaar ontmoeten en ervaringen, verhalen en kennis uitwisselen. We zijn ook buiten de Bibliotheek actief. In het onderwijs bijvoorbeeld en ook in het sociale domein. Zo draagt de Bibliotheek bij aan het sociale en culturele leven in Noord-Fryslân.

De Bibliotheek is een ANBI

Uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie is daarvoor meer dan welkom! De Bibliotheek is een culturele ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Door die status kunnen bedrijven hun gift aan de Bibliotheek met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting. Particulieren kunnen een schenking of erfenis met 25% extra aftrekken van de belasting. Kijk voor meer informatie over ANBI op de website van de Belastingdienst.  

Een gift overmaken

Wilt u de Bibliotheek steunen met een bijdrage, neem dan contact met ons op via 088-1656123 of stuur een e-mail naar info@bnfrl.nl. U kunt uw extra bijdrage ook direct overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0335412254 t.n.v. Bibliotheken Noord Fryslân. Vermeld bij het overmaken duidelijk dat het om een gift gaat, dat heeft u nodig als bewijs voor de belastingdienst.