RvT

De raad van toezicht van Bibliotheken Noord Fryslân houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen onze organisatie. Op de realisatie van de doelstellingen en de strategie, maar ook op het risicobeheer en het financieel beleid. Daarbij houdt de raad van toezicht rekening met de belangen van de mensen die bij onze organisatie betrokken zijn. Ook wegen ze de belangen van de betrokkenen.

De raad van toezicht van Bibliotheken Noord Fryslân bestaat uit:

  • De heer Jitse Kingma, voorzitter 
  • De heer Raud Dijkstra 
  • Mevrouw Alie Schokker, vicevoorzitter
  • Mevrouw Henni van Asten 
  • De heer Peter van den Broek 

De raad van toezicht van Bibliotheken Noord Fryslân werkt volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. Die code bevordert good governance en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.