MT

De Bibliotheek heeft drie lijnen: de fysieke, de educatieve en de digitale bibliotheek. Binnen elke lijn werkt een team van specialisten. Aan het hoofd van de educatieve bibliotheek staat leidinggevende Doetie de Jager. Klaas Koopmans staat aan het hoofd van de fysieke bibliotheek. Zij vormen samen met directeur/bestuurder Paulien Schreuder het managementteam.

Even voorstellen: Paulien Schreuder

Paulien Schreuder (1959) werkt sinds september 2014 bij Bibliotheken Noord Fryslân en heeft meer dan 35 jaar ervaring in bibliotheekland én daarbuiten. Na de Bibliotheek Akademie begon ze als schoolbibliothecaris bij een voorloper van Van Hall Larenstein. Haar carrière gaat opwaarts richting bedrijfsbibliothecaris, hoofd documentatie bij Dagblad van het Noorden en vennoot en partner bij Reekx, informatiespecialist. Ze verhuist naar Ierland waar ze een hotel runt, maar de Nederlandse bibliotheken blijven trekken. Ze doet diverse interim klussen voor bibliotheken in Amsterdam, Rotterdam en Almere. Komt terug uit Ierland en werkt een tijd voor Biblionet Drenthe voordat ze bij Bibliotheken Noord Fryslân als leidinggevende bibliotheken aan de slag gaat in 2015. Schreuder heeft als leidinggevende een forse bijdrage geleverd aan de uitvoering van het beleidsplan, de organisatiestructuur, de bedrijfsfilosofie en de bedrijfscultuur. Op 1 april 2018 volgt zij Jouke Bethlehem op als directeur-bestuurder.

"Mijn doelstelling is om de inwoners van Noord-Fryslân een beetje wijzer te maken. Een bibliotheek waarbij het maatschappelijk welzijn van onze inwoners centraal staat."

Even voorstellen: Doetie de Jager

Doetie de Jager (1961) zorgt met haar team van zeven enthousiaste, kundige en professionele leesconsulenten voor leesbevordering, literatuureducatie en informatievaardigheden. Belangrijk werk, dat ze met veel energie en werkplezier doet. Doetie is leidinggevende educatieve bibliotheek en zorgt samen met haar team voor de brede educatieve functie van de Bibliotheek voor de leeftijdscategorie 0 tot 18 jaar. Doetie zet de doorgaande lees- en medialijn in om het lezen te bevorderen, leesplezier te stimuleren en kinderen en volwassenen digivaardiger te maken.

“It takes a village to raise a child. Juist daarom is de samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek belangrijk. Samen kunnen we de taalontwikkeling en digitale vaardigheden van kinderen verbeteren. Zo zorgen we voor betere kansen voor hun toekomst.”  

Even voorstellen: Klaas Koopmans

De functie van leidinggevende bibliotheken wordt ingevuld door Klaas Koopmans. Koopmans komt uit Dronryp en werkte meer dan 25 jaar voor de Friesland Bank. Hij vervulde daar diverse functies, van cliëntadviseur tot senior bankier. Hij gaf leiding aan acht filialen in Fryslân en nu aan dertien vestigingen van BNF. De laatste jaren specialiseerde Koopmans zich in maatschappelijk bewust ondernemen, onder andere door het ontwikkelen en oprichten van het MFA in Dronryp, het professionaliseren van de Rypster community en de oprichting van het Bildts Ondernemersfonds. 

"Het vernieuwde managementteam waarvan ik deel uitmaak is al volop aan de slag met het ontwikkelen van een beleidsplan en met kennismaken met partners in het werkgebied."