MT

De Bibliotheek heeft drie lijnen: de fysieke, de educatieve en de digitale bibliotheek. Aan het hoofd van de educatieve bibliotheek staat leidinggevende Doetie de Jager. Georgine Oele is verantwoordelijk voor de fysieke- en digitale bibliotheek als leidinggevende vestigingen en samen met Paulien Schreuder, directeur-bestuurder vormen zij het managementteam.

Even voorstellen: Paulien Schreuder

Paulien Schreuder (1959) werkt sinds september 2014 bij Bibliotheken Noord Fryslân. Eerst in de functie als leidinggevende vestigingen en per april 2018 als directeur-bestuurder. Met een nieuwe beleidsperiode tegemoet, wil ze inzetten op de maatschappelijke kant van de bibliotheek, de jeugd en het onderwijs, meertaligheid en de gemeenschap.

"Mijn doelstelling is om met z'n allen de inwoners van Noord-Fryslân, slimmer, creatiever en vaardiger te maken. De Bibliotheek is voor iedereen en voor iedereen is er wat te vinden, wees welkom!"

Even voorstellen: Doetie de Jager

Doetie de Jager (1961) is leidinggevende educatieve bibliotheek en zorgt samen met haar team van enthousiaste en professionele leesconsulenten voor leesbevordering, literatuureducatie en informatievaardigheden. Ze zetten de doorgaande lees- en medialijn in om het lezen te bevorderen, leesplezier te stimuleren en kinderen en volwassenen digivaardiger te maken.

“It takes a village to raise a child. Juist daarom is de samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek belangrijk. Samen kunnen we de taalontwikkeling en digitale vaardigheden van kinderen verbeteren. Zo zorgen we voor betere kansen voor hun toekomst.”  

Even voorstellen: Georgine Oele

Georgine Oele (1970) is sinds juni 2019 leidinggevende vestigingen. Ze studeerde jeugdwelzijnswerk, vond daarna werk in het ziekenhuis, werd leidinggevende in de kinderopvang, ging daarna als leidinggevende terug naar de zorg en werkt sinds kort bij Bibliotheken Noord Fryslân. Wat ze het allerliefste doet als leidinggevende is professionals ondersteunen. Op een positieve manier, zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen. En dat is ook direct de rode draad in haar curriculum: hoewel ze een paar keer van sector veranderde, werkt ze wel altijd voor organisaties die het beste uit de mensen willen halen. Uit de medewerkers én uit de klanten. ‘Het directe contact met medewerkers spreekt me enorm aan in deze functie. Een platte organisatie zonder veel managementlagen, waar je zelf iets bedenkt, maar het vervolgens ook zelf uitvoert met de medewerkers.’