Historie Dronryp

historisch informatiepunt Dronryp in bibliotheek Dronryp

Bent u nieuwsgierig naar de geschiedenis van Dronryp? Dan kunt u in de bibliotheek van Dronryp terecht bij het Historisch InformatiePunt (HIP).

U vindt hier (historische) informatie in boeken, tijdschriften en andere bronnen. Daarnaast zijn er wisselende exposities met historische materialen. Wurkgroep Histoarysk Dronryp en Bibliotheken Noord Fryslân werken hierin samen sinds najaar 2015.

Oude filmpjes, foto's, boeken of documenten delen?
Het is belangrijk historisch materiaal te bewaren voor later. We kunnen foto's en films digitaliseren (waarna de eigenaar ze weer meekrijgt), maar als iemand iets wil schenken, kan dat natuurlijk ook. Heeft u interessant historisch (beeld)materiaal? Stuurt u dan een e-mail naar historie@bnfrl.nl. Hierin kunt u kort omschrijven om wat voor documenten, boeken of beeldmateriaal het gaat (foto, video, 8 mm film bijvoorbeeld). Daarbij graag vermelden waar het document of boek over gaat of wat er te zien is, om hoeveel minuten film/hoeveel foto’s het gaat en waar en wanneer het is opgenomen/gefotografeerd.